<<

"Nekrospektiva" , umrlice, započeto 2000 

    Sa stanovišta Elizabeth Grosz “nema razlike između realnog (stvarnog) tela, sa jedne strane, i njegovih raznih kulturnih i istorijskih predstava (pojava) sa druge strane...Te predstave i kulturološki zapisi bukvalno konstituišu telo i pomažu mu da postane onakvo kakvo jeste." Deo prirode samoga tela i jeste "nedovršenost" i podložnost "društvenom" dovršavanju, socijalnom određivanju i organizovanju. Uzimajući u obzir sve čime se telo može menjati, od običnih dijeta i bodi-bildinga (fitnesa) do laserske hirurgije i medicinskih promena moždane strukture, niko od nas ne poseduje "čisto prirodno" telo i ničije telo nije potpuno dovršeno.

    To se još više ili još direktnije odnosi na ljudsku psihu. Čovek kao socijalno biće, konstantno, tokom celog života, trpi naizgled nevidljive psiho-fizičke promene reagujući na unutrašnje (lične) i spoljašnje (društvene) faktore, a koje predstavljaju konstantne promene identiteta tj. konstantno umiranje prethodnih i rađanje novih identiteta. Tako se život sastoji od niza kontinuiranih smrti ili od niza kontinuiranog umiranja. To je i polazna osnova jednog od prvih radova u kojima se bavim istraživnjem problema nepostojanja identiteta kao nečeg trajnog, fiksnog što se može povezati sa jednom idividuom.

        Naziv rada je "Nekrospektiva" (rad u progresu, započet 2000.) Sastoji se od umrlica koje su štampane za svaku godinu moga života, sa dodatkom još dve - prva na sam dan moga rođenja, a poslednja je datirana u budućnost (za moj rođendan naredne godine) koje su, za razliku od ostalih, štampane bez fotografije i sa znakom pitanja na mestu religiozne ili ideološke odrednice. Vremenski period od godinu dana obično se uzima kao zatvoreni ciklus (rođendan, školska godina, sportska sezona itd.) kada čovek pravi osvrt na prethodni period i neku vrstu rekapitulacije, i zato sam ga usvojio u ovom radu. Osim godine "smrti", promenljivi podaci na umrlicama su fotografije, autentične za svaki period, i oznake religiozne ili ideoločke odrednice. Ti podaci ocrtavaju, uz poštovanje medija (umrlice), promene fizičkog i duhovnog identiteta.  

“Koža je varljiva. U životu čovek ima samo jednu kožu...ali posedovati i biti nije isto.  Ja nikada nisam imala kožu onoga što jesam. Ja nikada nisam ono što imam."

                                                                                “La Robe”, Eugene Lemoine-Luccione